Genel Satış Koşulları

1) Bu katalogda açıklanan ürünler ve bileşenler için yalnızca ELESA S.p.A Monza - Milan - İtalya (ELESA) veya OTTO GANTER GmbH & Co. KG - Furtwangen - Almanya (GANTER) tarafından üretim hatalarına veya malzeme kusurlarına karşı inşaatçılar veya perakendeciler tarafında satın alma tarihinden itibaren on iki (12) ay süreyle garanti verilmektedir. Garanti, ürünün uygunsuz kullanıldığı veya kullanım amacının dışında kullanıldığı durumlarda geçerli değildir.

2) Yukarıda belirtilen garantinin uygulanması durumunda iade edilen her ürün için (masraflar satın alana aittir) ELESA veya GANTER, uygun gördüğü şekilde onarım, değişiklik veya para iadesi için gerekli düzenlemeleri yapar.

3) Aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda satın alan, hatalı ürünü iade etme yükümlülüğünden muaf tutulur: 1. ürünün veya bileşenin garanti kapsamında bir kusur sonucunda tahrip olması; 2. ELESA veya GANTER'in satış sırasında kusurun farkında olması varsayımının makul olması. Bu durumda ELESA veya GANTER, söz konusu hata, hatalı ürünün iadesinden önce gerçekleşmiş dahi olsa ürünün değiştirilmesini sağlamakla yükümlü olacaktır.

4) ELESA ve GANTER, yukarıda belirtilen garanti kapsamındaki kusurlardan doğabilecek hasarlar için hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. ELESA ve GANTER’in sorumluluğu, hatalı ürünün veya bileşenin satış fiyatıyla sınırlıdır.

5) ELESA ve GANTER, bu katalogda açıklanan tüm ürünleri doğru bir şekilde göstermek için azami gayret göstermiştir (şekiller, çizimler, başlıklar, açıklamalar). Ancak ELESA ve GANTER, burada yer alan açıklayıcı ayrıntıların yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu ve ELESA ve GANTER'in söz konusu açıklamalarla ürünler arasında uygunluğu tamamlamak gibi bir sorumluluğu olmadığını belirtmektedir.

6) Burada bahsedilen garanti, ELESA ve GANTER'in ürünlerini satın alan alıcılara verdiği tek garantidir. Bu ürünlerin satışı veya kullanımı ile ilgili olarak hiçbir tarafın ELESA ve GANTER adına herhangi bir sorumluluk üstlenme yetkisi bulunmamaktadır. UYGUNLUK BEYANI

7) ELESA ve GANTER, sözleşemeye bağlı şartnamelere, sipariş teyidinde belirtilen koşullara ve gerekliliklere uygun olarak pazarladıkları tüm ürünlerin geçerli kataloglarda veya bu kataloglarda yer alan çizimlerde belirtilen teknik özelliklere uygun olduğunu onaylar.

8) ELESA S.p.A. Monza (Milano) firmasının Kalite Sistemi ISO 9001 BSI (Sertifika No. FM23747) tarafından 1993 yılından bu yana onaylıdır. OTTO GANTER GmbH & Co. KG - Furtwangen - Almanya firmasının Kalite Sistemi ISO 9001 DQS (Sertifika No. 002946 QM) tarafından 1994 yılından bu yana onaylıdır.

9) Bu katalogda yer alan bilgiler, katalogların önceki versiyonlarında veya ELESA+GANTER'in diğer reklam ve/veya promosyon malzemelerinde bulunan bilgilerin yerini alır ve bu bilgileri iptal eder.

10) Bu katalogda bulunan tablolardaki tüm ölçümler aksi belirtilmemişse mm olarak verilmiştir ve en yakın birime yuvarlanmıştır. Her ürün için montaj tolerans tahsisleri ebat tablosunda belirtilmiştir. Daha fazla ürün bilgisi gerekirse ELESA veya GANTER Satış Hizmetleri ile iletişime geçilmelidir. Tablolarda belirtilen ağırlıklar gram cinsinden ifade edilmiş olup yaklaşık değerleri göstermektedir ve bağlayıcı değildir.

11) ELESA ve GANTER, sürekli ürün kalitesi gelişimi için sistematik araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüttüğü için mevcut ürünlerin boyutlarını, üretim ve teknik özelliklerini herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme haklarını saklı tutarlar. Bu nedenle ELESA ve GANTER, potansiyel alıcıları kullanımdaki basılı kataloglarda bulunan satış bilgilerini ELESA+GANTER web sitesindeki daha güncel olan ve tereddüt edilmesi durumunda başvurulması gereken interaktif kataloglarda bulunan (www.elesa-ganter.com) - İngilizce versiyonu - bilgilerle karşılaştırmaya davet eder. Basılı kataloglarda veya ELESA+GANTER web sitesinde yayınlanan interaktif katalogda yapım değişikliklerinin açıklanması durumunda söz konusu değişiklikleri içeren ürünlerin kullanıma sunulması zaman alabilir. Bu aynı zamanda çeşitli üretim aşamalarında bulunan söz konusu değişikliklerden önce üretilen ürün stoklarının tüketilmesine olanak tanır. ENDÜSTRİYEL VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI SAKLIDIR

12) Bu katalogda bulunan tüm tasarımlar ve modeller orijinaldir ve bu nedenle ELESA ve GANTER'in mülkiyetindedir. Ayrıca ürünler aşağıdaki ticari markalarla ayırt edilir: ELESA, ERGOSTYLE, ooooo (beş noktadan oluşan ticari marka), GANTERGRIFF. Endüstriyel patent haklarıyla veya rekabet kanunlarıyla veya telif hakkı kanunlarıyla korunurlar. Ürünlerin, tasarımların, fotoğrafların, teknik notların vb. kaynak belirtilmeksizin ve ELESA veya GANTER'in yazılı onayı olmadan çoğaltılması yasaktır.